Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM VĂN HÒA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM VĂN HÒA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/11/tieu-diem-nghi-truongphong-van-ong-pham-van-hoadoan-dbqh-tinh-dong-thap/277877

Tìm kiếm:✨

  • Nghị trường, Tiêu điểm, Đồng Tháp, Đại biểu quốc hội, Phỏng vấn