Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: TRAO ĐỔI BÊN LỀ CÙNG ĐB NGUYỄN THỊ MAI HOA - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP

PV Truyền hình Quốc Hội Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa - đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/11/nghi-trinh-hom-naytrao-doi-ben-le-cung-db-nguyen-thi-mai-hoa-doan-dbqh-tinh-dong-thap-/277778

Tìm kiếm:✨

  • Dân tộc thiểu số, Miền núi, Đề án, , Đại biểu quốc hội, Đại biểu, Tổng thể, Có điều kiện, Phát triển kinh tế, Đồng Tháp, Bên lề, Trò chuyện, Trao đổi