Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV TIỂU BẢO VỚI ÔNG PHAN VĂN HÒA, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV TIỂU BẢO VỚI ÔNG PHAN VĂN HÒA, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/11/nghi-trinh-hom-nayket-noi-pv-tieu-bao-voi-ong-phan-van-hoapho-truong-doan-dbqh-tinh-dong-thap/277825

Tìm kiếm:✨

  • Nghị trình, Đồng Tháp, Trưởng đoàn, Đại biểu quốc hội, Phó, Kết nối, Phóng viên