Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo Xây Dựng Đảng: Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2019)

Ngày 14-10-2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2019) để các thế hệ cán bộ, công chức đã và đang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy gặp gỡ, ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ. Đồng thời, công bố cuốn sách Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp (giai đoạn 1961 – 2015) và trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Xây Dựng Đảng, nguồn bài: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/13239/dong-thap-hop-mat-ky-niem-89-nam-ngay-truyen-thong-nganh.aspx

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cán bộ, công chức công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ và các đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” dịp này.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được xem phim tư liệu về truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành. Phát biểu ôn lại truyền thống Ngày thành lập Ngành, đồng chí Phan Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp đã có những bước trưởng thành vượt bậc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc. Các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Ghi nhận những thành tích đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai và đang được xem xét trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Tự hào với lịch sử truyền thống đó, đồng chí Phan Văn Thắng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức đang công tác trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà cần ra sức vun đắp, tô đẹp thêm truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu xây dựng cơ quan thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, đủ sức hoàn thành những trọng trách cấp ủy giao phó. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020 phải hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tập trung tham mưu với cấp ủy tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Thứ hai, tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai thực hiện đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Thứ ba, tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt các nội dung của công tác cán bộ: Hoàn thiện quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, quản lý, sử dụng cán bộ và thực hiện chính sách với cán bộ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp trong công tác cán bộ. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

Thứ tư, tham mưu cho các cấp ủy kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị. Đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; chấp hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đổi mới việc phân công công tác cho đảng viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc, nền nếp, dân chủ, khách quan công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Thứ năm,đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn, công tâm, tận tụy, trách nhiệm, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nói chung, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng luôn hết mình vì công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, đi sâu, đi sát cơ sở nắm bắt tình hình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà đã vun đắp nên truyền thống tốt đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp phát huy truyền thống của Ngành, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, công chức trong Ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trải qua nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, nhân buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ra mắt cuốn sách Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp (giai đoạn 1961 - 2015). Cuốn sách dày hơn 200 trang, nội dung ghi lại quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, gắn liền với lịch sử hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Đồng Tháp anh hùng. Những truyền thống, thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đặc biệt là truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho thế hệ trẻ tỉnh Đồng Tháp hôm nay và mai sau.

Ghi nhận sự đóng góp của một số đồng chí vào sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã có quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 14 đồng chí.

Sơn Tra

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Tôn Hoàng, Phan Văn Thắng, Họp mặt, Xây dựng đảng, Kỷ niệm chương, Ban tổ chức trung ương, Nghị quyết Trung ương 7, XII, Bộ Chính trị khóa XII, Đồng Tháp, Vẻ vang, Chỉ thị số 35-CT/TW, Đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 4, Trưởng ban tổ chức, Ôn lại, Phát huy truyền thống, Công chức, Cấp ủy