Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Hội quán ở Đồng Tháp là thiết chế xã hội tự nguyện, tự quản

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hoi-quan-o-dong-thap-la-thiet-che-xa-hoi-tu-nguyen-tu-quan

Tìm kiếm:✨

  • Hội quán, Tự quản, Thiết chế, Đồng Tháp, Tự nguyện, Xã hội