Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Báo Tuyên Giáo: Đồng Tháp: Nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05

Ngày 1/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuyên Giáo, nguồn bài: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/dong-thap-nhan-rong-cac-cach-lam-hay-hieu-qua-trong-thuc-hien-chi-thi-05-124539

Đồng chí Nguyễn Văn Biết, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp nêu rõ Hội nghị giao ban nhằm nhìn lại quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2019; chia sẻ kinh nghiệm việc đổi mới cùng những hạn chế, khó khăn, từ đó xác định rõ nhiệm vụ, đề ra giải pháp hoạt động cụ thể, trọng tâm trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tham luận tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lai Vung cho biết trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết; nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình hiệu quả trước đây và xây dựng mô hình mới gắn với tình hình và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nổi bật là các mô hình huy động sức dân xây dựng cầu đường nông thôn; hình thành các hội quán nông dân, các dự án khởi nghiệp mới; lập quỹ tương trợ gia đình cán bộ, đảng viên, tổ an sinh xã hội…

Kết hợp việc thông tin tình hình thực hiện Chỉ thị ở địa bàn cơ sở, đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười đề nghị tổ giúp việc tỉnh và các địa phương nên xem lại hiệu quả của các mô hình học tập và làm theo Bác, trên thực tế đã có khá nhiều cách làm được cập nhật, tổng hợp và đề nghị biểu dương, song tính chất còn dàn đều, chưa thật sự đột phá, hiệu quả nên việc điển hình chưa thuyết phục.

Đánh giá “việc đăng ký làm theo” còn một số nội dung chưa đi vào thực chất, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lấp Vò, Thanh Bình đề nghị sửa sớm, trong đó có việc viết nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, khó gắn với việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bàn về kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian qua, đa số đại biểu thống nhất cho rằng, vai trò chủ động tham mưu của ban tuyên giáo là nòng cốt; vai trò của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, địa phương càng có yếu tố quyết định quan trọng, nhất là tăng cường công tác kiểm tra giám sát; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để khắc phục và định hướng nội dung, giải pháp trong tổ chức thực hiện; ngoài ra, phải luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngọc Hân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 05-CT/TW, Nguyễn Văn Biết, Huyện ủy Tháp Mười, Chỉ thị số 05, Đảng viên, Đạo đức, Hồ Chí Minh, Làm theo, Tư tưởng, Bộ chính trị, Đồng Tháp, Giao ban, Nhân rộng, Hội quán, Ban tuyên giáo, Chỉ thị, Đảng, Cầu đường, Tương trợ, Ngọc Hân