Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Báo Tổ Quốc: Phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

UBND Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/phat-trien-san-pham-du-lich-nong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-dong-thap-20191030104607984.htm

Kế hoạch nhằm khai thác các tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp, các điểm sinh thái nhà vườn, làng nghề thủ công để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, tạo sinh kế lâu dài và môi trường phát triển bền vững. Phát triển loại hình du lịch nông nghiệp góp phần kéo dài chuỗi sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập từ hoạt động du lịch cho người dân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra bao gồm: tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các đơn vị có điều kiện khai thác loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn để xây dựng các mô hình thí điểm; xây dựng mô hình mẫu về sản phẩm nông nghiệp kết hợp với du lịch cho người dân, hình thành và nhân rộng mô hình đặc sắc, riêng biệt, thu hút khách du lịch; thu hút sự quan tâm hợp tác đầu tư phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình du lịch nông nghiệp thực hiện thành công trong và ngoài nước để áp dụng tại tỉnh Đồng Tháp; phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn phải đảm bảo giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử địa phương, ổn định cuộc sống của người dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã đưa ra các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; thông tin, truyền thông; xây dựng thí điểm các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch; tập huấn đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; …/.

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Đồng Tháp, Lịch sử địa phương, Đồng Tháp, Sinh kế, Loại hình, Nhà vườn, Thí điểm, Làng nghề, Sự quan tâm, Ngoài nước, Nông nghiệp, Nông thôn, Sinh thái, Đầu tư phát triển, Thủ công, Nhân rộng, Riêng biệt, An ninh trật tự, Bồi dưỡng, Mô hình