Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Báo Tổ Quốc: Đồng Tháp: Tăng cường quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/dong-thap-tang-cuong-quan-ly-va-thuc-thi-phap-luat-bao-ho-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-20191007092359437.htm

Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, mục tiêu tổng quát được đặt ra là tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đến năm 2020, tỉnh phấn đấu nâng cao khả năng quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương; 70% cán bộ, công chức, viên chức quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ; Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các cá nhân, tổ chức về trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh có cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; 100% cán bộ, công chức, viên chức quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ;…

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp khi triển khai thực hiện; Phổ biến cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; Bố trí nhân lực làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; Tuyên truyền, triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan./.

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Quy phạm pháp luật, Quyền tác giả, UBND tỉnh Đồng Tháp, Văn bản, Bảo hộ, Đồng Tháp, Ban hành, Thể thao và Du lịch, Thực thi, Hỏi đáp, Bộ Văn Hóa, Cẩm nang, Sửa đổi, Viên chức, Kiêm nhiệm, Tổng quát, Công chức, Ghi âm, Có hiệu quả, Kiện toàn