Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: PV XUÂN PHÁT TRAO ĐỔI BÊN LỀ CÙNG ĐB PHẠM VĂN HÒA - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/tu-nghi-truong-den-cuoc-song/2019/10/nghi-trinh-hom-naypv-xuan-phat-trao-doi-ben-le-cung-db-pham-van-hoa-doan-dbqh-tinh-dong-thap-ve-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc/277545

Tìm kiếm:✨

  • Nghị trình, Phạm Văn Hòa, Cán bộ công chức, Đồng Tháp, Bên lề, Viên chức, Đại biểu quốc hội, Luật