Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo PL&XH: Bộ Nội vụ thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp xây dựng phương án sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 8,48km2 và dân số 3.233 người của xã Thường Lạc vào xã Thường Thới Hậu B để thành lập xã mới đặt tên là xã Thường Lạc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/bo-noi-vu-thong-qua-de-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cua-tinh-dong-thap-167578.html

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019-2021.

Báo cáo tóm tắt Đề án, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Nhiều cho biết, toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (9 huyện, 2 thành phố và 1 thị xã), không có ĐVHC cấp huyện nào có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định.

Đối với ĐVHC cấp xã, toàn tỉnh có 144 đơn vị (118 xã, 17 phường, 9 thị trấn), trong đó, chỉ có 1 xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự) có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định.

Do đó, tỉnh Đồng Tháp xây dựng phương án sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 8,48km2 và dân số 3.233 người của xã Thường Lạc vào xã Thường Thới Hậu B để thành lập xã mới đặt tên là xã Thường Lạc. Dự kiến trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Thường Lạc hiện tại.

Xã Thường Lạc sau khi nhập từ xã Thường Thới Hậu B đảm bảo tiêu chuẩn về dân số theo quy định; 2 xã có nhiều điểm tương đồng, giống nhau về điều kiện kinh tế - xã hội, nên sau khi sáp nhập, việc định hướng và triển khai các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã mới tiếp tục được thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị

Hai xã cũng có phong tục, tập quán tương đồng nên sau khi sáp nhập, cộng đồng dân cư sẽ nhanh chóng hòa nhập, không có xung đột về sắc tộc, tôn giáo hay phong tục, tập quán, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, dễ tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng, tỉnh Đồng Tháp chỉ có 01 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đã xây dựng hồ sơ, Đề án cẩn thận, chi tiết, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị tỉnh Đồng Tháp giải trình lý do sau sáp nhập 2 xã để hình thành xã Thường Lạc mới vẫn chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định mà không tiến hành nhập thêm 1 xã liền kề nữa với xã Thường Lạc và xã Thường Thới Hậu B.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cho biết, nếu nhập thêm xã Thường Thới Hậu A (cũng là xã biên giới) thì sẽ giảm bộ máy quản lý, giảm lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh - quốc phòng, ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ và công tác đảm bảo quốc phòng tại khu vực biên giới.

Nếu nhập thêm thị trấn Thường Thới Tiền (được thành lập tháng 3/2019, là đô thị loại V) thì có sự chênh lệch về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của cả khu vực sau khi sáp nhập.

Hoặc nếu nhập thêm xã Long Khánh A hoặc xã Long Khánh B thì chưa đảm bảo yếu tố vị trí địa lý do cách nhau bởi sông Tiền, không thuận tiện cho việc đi lại của người dân khi đến UBND xã để giao dịch các thủ tục hành chính có liên quan.

Do đó, phương án sáp nhập xã Thường Lạc vào xã Thường Thới Hậu B là phương án tốt nhất, phù hợp với tình hình thực tế, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và đảm bảo đúng theo nguyên tắc sắp xếp ĐVHC theo quy định tại Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ.

Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án của tỉnh Đồng Tháp. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng đề nghị tỉnh Đồng Tháp hoàn thiện hồ sơ, bổ sung, giải trình làm rõ những kiến nghị của thành viên Hội đồng thẩm định; đồng thời, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể trong việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư.

H.L

Tìm kiếm:✨

  • Thường Lạc, ĐVHC, Thường Thới Hậu B, Nghị quyết số 32/NQ-CP, Thị trấn Thường Thới Tiền, Phan Văn Nhiều, Nghị quyết số 37-NQ/TW, Đơn vị hành chính, UBND tỉnh Đồng Tháp, Thường Thới Hậu A, Nguyễn Thanh Hùng, Long Khánh A, Bộ nội vụ, Đồng Tháp, Sáp nhập, Cấp xã, Tập quán, Sự đồng thuận, Long Khánh, Hồng Ngự