Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo Pháp Luật VN: Đồng Tháp thí điểm Tổng đài Thông tin dịch vụ công

Ngày 28/10, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/dong-thap-thi-diem-tong-dai-thong-tin-dich-vu-cong-477023.html

Theo đó, tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; các vấn đề về kinh tế - xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích; khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật; các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, về các khu công nghiệp; thông tin về du lịch; các sự kiện đặc biệt của tỉnh; các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế và khả năng của Tổng đài.

Khi người dân gọi điện vào Tổng đài, điện thoại viên sẽ ghi nhận, phân loại và trả lời thông tin theo quy trình xử lý thông tin do UBND tỉnh ban hành.

Đối với trường hợp khẩn cấp, điện thoại viên sẽ chuyển tiếp cuộc gọi (có ghi âm) đến số điện thoại của cơ quan quản lý theo quy định.

Đối với thông tin tiếp nhận qua mạng xã hội, khi nhận được tin nhắn của người dân, điện thoại viên trực sẽ phân loại từng cấp độ và tạo phiếu thông qua chương trình; nhắn tin phản hồi cho người góp ý, phản ánh biết rằng thông tin đã được tiếp nhận.

Đình Thương

Tìm kiếm:✨

  • Điện thoại viên, UBND tỉnh Đồng Tháp, Tổng đài, Ưu đãi đầu tư, Đồng Tháp, Thí điểm, Công ích, Ghi âm, Chuyển tiếp, Phân loại, Hạ tầng kỹ thuật, Qua mạng, Cuộc gọi, Thủ tục hành chính, Khu công nghiệp, Đề án, Số điện thoại, Nhắn tin, Góp ý, Cơ quan quản lý