Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Báo Người Lao Động : Đồng Tháp: Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp sáng 25-10 đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 115 cán bộ Công đoàn (CĐ) thuộc LĐLĐ tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/dong-thap-boi-duong-kien-thuc-cho-can-bo-cong-doan-20191025223209097.htm

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra cùng Phòng Kiểm tra Điều lệ và Giải quyết Khiếu nại tố cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ một số nội dung như: Nguyên tắc hoạt động, cơ sở pháp lý về kiểm tra CĐ; tổ chức và hoạt động, nhiệm vụ của UBKT CĐ; trình tự kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ; công tác giám sát của tổ chức CĐ…

Các cán bộ Công đoàn tại lớp tập huấn

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, hoạt động kiểm tra, bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát đồng cấp và cấp dưới theo quy định và phải có sự đổi mới. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ CĐ chuyên trách và 70% cán bộ CĐ không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ, bồi dưỡng chuyên đề, cập nhật kiến thức mới.

Tìm kiếm:✨

  • LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Cán bộ công đoàn, UBKT, Liên đoàn lao động, Tổng Lđlđ Việt Nam, Đồng Tháp, Bồi dưỡng, Chuyên trách, Điều lệ, Tập huấn, Nghiệp vụ, Cấp dưới, Trình tự, Học viên, Kiến thức, Khiếu nại, Chuyên đề, Tố cáo, Chấp hành, Nhiệm kỳ