Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Đồng Tháp hoàn thành công trình kè mềm chống sạt lở bờ sông

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dong-thap-hoan-thanh-cong-trinh-ke-mem-chong-sat-lo-bo-song

Tìm kiếm:✨

  • Bờ sông, Sạt lở, Đồng Tháp, Mềm, Công trình, Hoàn thành