Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Báo Tổ Quốc: Đồng Tháp có 78/118 xã có Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có 78/118 xã có Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng (TTVH-HTCĐ ) được xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/dong-thap-co-78-118-xa-co-trung-tam-van-hoa-hoc-tap-cong-dong-20190925165728.htm

Trong đó, có 65 TTVH-HTCĐ xây dựng mới, 13 TTVH-HTCĐ cải tạo nâng cấp, còn lại 40 TTVH-HTCĐ sử dụng chung hội trường Ủy ban nhân dân xã để hoạt động. Bên cạnh đó, có 254 Nhà Văn hóa ấp xây mới, 24 Nhà Văn hóa sinh hoạt chung với TTVH-HTCĐ, 20 Nhà Văn hóa liên ấp, 212 Nhà Văn hóa sử dụng trụ sở Ban nhân dân ấp, các ấp còn lại sử dụng các thiết chế văn hóa khác để hoạt động. Toàn tỉnh có 117/118 xã đạt Tiêu chí Văn hóa, đạt tỷ lệ 99,16%.

Đồng Tháp có 65 TTVH-HTCĐ xây dựng mới

9 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 02 tiêu chí văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa góp phần mang lại hiệu quả cao. Nổi bật là tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" triển khai trên địa bàn toàn tỉnh đưa các danh hiệu văn hóa đi vào thực chất, bền vững để chất lượng Phong trào từng bước được nâng cao về chất lượng, góp phần quan trọng trong duy trì và nâng cao chất lượng Tiêu chí số 16 về Văn hóa. Đối với TTVH-HTCĐ thời gian qua cơ bản đáp ứng được nhu cầu về học tập, rèn luyện thân thể, vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, nhất là tại các xã vùng xa, biên giới của Tỉnh nên được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện hai tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Các TTVH-HTCĐ sử dụng chung hội trường UBND xã hoặc có cơ sở riêng nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp về diện tích, không gian, trang thiết bị phục vụ hoạt động còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu người dân; một số TTVH-HTCĐ được xây dựng mới có vị trí cách xa khu dân cư phần nào ảnh hưởng đến tổ chức các hoạt động phục vụ người dân.

Ngoài ra, công tác vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho hoạt động của TTVH-HTCĐ tại một vài địa phương còn gặp khó khăn do ít sinh lợi; tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động, linh hoạt trong công tác vận động xã hội hóa tạo nguồn thu cho thiết chế văn hóa này.

Nguyễn Toàn

Tìm kiếm:✨

  • Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân xã, Bộ Văn Hóa, Sở văn hóa, Đồng Tháp, Thiết chế, Rèn luyện thân thể, Nhà văn hóa, Sinh lợi, Hội trường, Xã hội hóa, Cải tạo, Hưởng thụ, Xây mới, Cách xa, Học tập, Tiêu chí, Trình tự, Trông chờ