Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Đồng Tháp khắc phục sự cố do giông lốc

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dong-thap-khac-phuc-su-co-do-giong-loc

Tìm kiếm:✨

  • Đồng Tháp, Sự cố, Khắc phục