Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Báo Xây Dựng Đảng: Đồng Tháp triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Xây Dựng Đảng, nguồn bài: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/12925/dong-thap-trien-khai-he-thong-thong-tin-chuyen-nganh-to.aspx

Các đại biểu dự hội nghị triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh Đồng Tháp.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng, qua đó tập huấn đưa vào sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức và cơ sở dữ liệu đảng viên cho các đồng chí phụ trách công tác tổ chức - cán bộ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí làm nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ, nghiệp vụ công tác đảng viên và phụ trách phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên tại ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức như: Các chức năng để có thể quản trị và đi vào việc nhập, cập nhật, thực hiện các nghiệp vụ về hồ sơ cán bộ, công chức khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hướng dẫn tự kiểm tra, rà soát nội dung nhập, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được trao đổi, giải đáp liên quan đến nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng.

Việc triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng nhằm từng bước đổi mới lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tham mưu.

Sơn Tra

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh ủy Đồng Tháp, Phần mềm quản lý, Hệ thống thông tin, Xây dựng đảng, Lề lối làm việc, Đồng Tháp, Cơ sở dữ liệu, Phụ trách công tác, Chuyên ngành, Đảng viên, Tỉnh ủy, Nghiệp vụ, Công chức, Tập huấn, Thành ủy