Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Xuất hiện sâu keo mùa thu phá hoại ngô tại Đồng Tháp

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/xuat-hien-sau-keo-mua-thu-pha-hoai-ngo-tai-dong-thap

Tìm kiếm:✨

  • Sâu keo, Phá hoại, Mùa thu, Đồng Tháp, Xuất hiện