Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Đồng Tháp khen thưởng 75 tập thể, cá nhân trong học tập CT 05

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dong-thap-khen-thuong-75-tap-the-ca-nhan-trong-hoc-tap-ct-05

Tìm kiếm:✨

  • Đồng Tháp, Khen thưởng, Tập thể, Học tập, Cá nhân