Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Báo Thanh Tra: Bà Mai có quyền khởi kiện

Bà Văn Thị Mai yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở từ 1.840.000 đồng/m2 lên 8.000.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm từ 240.000 đồng/m2 lên 5.000.000 đồng/m2 và yêu cầu bố trí thêm nền tái định cư đối với phần diện tích thu hồi 72,9m2 đất trồng cây lâu năm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/ba-mai-co-quyen-khoi-kien_t114c38n147880

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không nâng giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm; không giải quyết bố trí thêm 01 nền tái định cư đối với bà Văn Thị Mai (ngụ số 220, ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ông Nguyễn Văn Quyện và bà Văn Thị Mai được UBND thành phố Cao Lãnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 105m2 đất ở tại đô thị và diện tích 72,9m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 23/11/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND; Quyết định số 780/QĐ-UBND và Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tái định cư và thu hồi diện tích 72,9m2 đất trồng cây lâu năm và diện tích 105m2 đất ở tại đô thị của bà Văn Thị Mai để thực hiện công trình Lia 2, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 05/12/2016, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2510/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Văn Thị Mai tổng số tiền 324.029.313 đồng và được bố trí 01 nền tái định cư tại đường số 4, Lia 2.

Bà Văn Thị Mai không thống nhất, khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất và yêu cầu bố trí thêm nền tái định cư.

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND.HC, giải quyết; không nâng giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm, không giải quyết bố trí thêm 01 nền tái định cư.

Bà Văn Thị Mai không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

Ngày 19/03/2019, UBND tỉnh đối thoại với bà Văn Thị Mai.

Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, việc bà Văn Thị Mai khiếu nại nội dung nêu trên là không có căn cứ pháp luật để xem xét giải quyết.

Quyết định số 26/QĐ-UBND.HC ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ các nhận định trên và căn cứ các quy định của pháp luật (Khoản 2, Điều 74 và Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015 - 2019); Công văn số 763/UBND-KNT ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh, hạng mục Lia 2), ngày 12/4/2019, tại Quyết định số 102/QĐ-UBND-NĐ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã giữ nguyên Quyết định số 26/QĐ-UBND.HC ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

UBND thành phố Cao Lãnh được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành. Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà Văn Thị Mai không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Thanh Hà

Tìm kiếm:✨

  • Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp, Đồng bằng sông cửu long, TĐC, Nguyễn Văn Quyện, Tân Thuận Tây, Khởi kiện, Đô thị, Nguyễn Thanh Hùng, Đồng Tháp, Luật đất đai, Thanh Hà