Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Báo Người Đưa Tin: Giảm giá vé cho các phương tiện qua Trạm thu phí T2 Quốc lộ 91

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện qua Trạm thu phí T2 Quốc lộ 91 đối với các khu vực lân cận mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Đưa Tin, nguồn bài: https://nguoiduatin.vn/giam-gia-ve-cho-cac-phuong-tien-qua-tram-thu-phi-t2-quoc-lo-91-a435256.html

Theo đó, tại văn bản số 3204/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) về việc giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ đối với Trạm thu phí T2, Km50+050 Quốc lộ 91, TCĐBVN đề nghị công ty CP đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang nghiên cứu, đề xuất phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện qua Trạm thu phí T2, Quốc lộ 91 đối với các khu vực lân cận mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp tục cập nhật, xem xét giảm giá cho các phương tiện thuộc diện được giảm giá đối với các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ như phương án đã được duyệt.

TCĐBVN đã có quyết định giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện qua Trạm thu phí T2 Quốc lộ 91 đối với các khu vực lân cận mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, TCĐBVN đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp căn cứ phạm vi bán kính tối đa 10km quanh Trạm thu phí T2 theo hướng dẫn của bộ GTVT tại văn bản số 11519/BGTVT-ĐTCT ngày 11/10/2017, mức giảm giá đối với các phương tiện đã được bộ GTVT, TCĐBVN chấp thuận và hướng dẫn tương tự như đối với các tỉnh An Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, phối hợp với công ty CP đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang nghiên cứu, đề xuất phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện qua Trạm thu phí T2, Quốc lộ 91 đối với các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và gửi văn bản cho TCĐBVN trước ngày 5/6/2019.

Tổ chức tuyên truyền, vận động lái xe và người dân thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về an ninh, trật tự giao thông, phòng ngừa các tình huống gây mất trật tự, mất an toàn giao thông.

TCĐBVN cũng đề nghị UBND tỉnh An Giang, Kiên Giang và Ủy ban nhân dân tỉnh TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của địa phương rà soát các phương tiện thuộc diện được giảm giá và phối hợp với nhà đầu tư để thực hiện giảm giá như phương án đã được duyệt.

Cục Quản lý đường bộ IV được giao chủ trì, tổ chức thực hiện kiểm tra xác định cụ thể chủng loại phương tiện, lưu lượng phương tiện qua trong ngày tại các vị trí: Nút giao Quốc lộ 80 với Quốc lộ 91 và Nút giao Quốc lộ 80 lên cầu Vàm Cống. Thời gian kiểm tra trong 03 ngày liên tục từ ngày 25/5/2019 đến ngày 27/5/2019, mỗi ngày tổ chức kiểm tra, đếm xe 24/24 giờ và báo cáo kết quả về TCĐBVN trong ngày 28/5/2019.

Nguyễn Lâm

Tìm kiếm:✨

  • Quốc lộ 91, Cầu Vàm Cống, Quốc lộ 80, TCĐBVN, An Giang, Kiên Giang, Trạm thu phí T2, Phương tiện, Trạm thu phí, NGUYỄN LÂM, UBND tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Đường bộ, Giảm giá