Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Báo Lao Động: Người lao động thất nghiệp đang dễ có việc làm hơn

So với tháng 2 và cùng kỳ năm 2018, công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề cho người lao động (NLĐ) thất nghiệp có nhiều chuyển biến tăng, giảm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Lao Động, nguồn bài: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-lao-dong-that-nghiep-dang-de-co-viec-lam-hon-730999.ldo

Người lao động được giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Ảnh PV.

Theo báo cáo từ Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm trên cả nước trong tháng 3.2019 là: 114.736 lượt người, bằng 166,6% so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Tỉ lệ này giảm 81,9% so với tháng 2.2019 (248,5%) và tăng 4,4% so với tháng 3.2018 (162,2%).

Một số địa phương có tỉ lệ người được tư vấn, giới thiệu việc làm cao trên cả nước như sau: Gia Lai (1.685 lượt người, bằng 538,3% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN); Thái Nguyên (1.805 lượt người, bằng 507,0%); Phú Thọ (2.725 lượt người, bằng 500,0%); Ninh Bình (1.086 lượt người, bằng 474,2%); Đồng Tháp (4.458 lượt người, bằng 451,7%); Bắc Kạn (332 lượt người, bằng 448,6%); Lào Cai (489 lượt người, bằng 440,5%); Hà Giang (460 lượt người, bằng 438,1%) và Bà Rịa - Vũng Tàu (5.068 lượt người, bằng 400,9%).

Trong đó, số người được giới thiệu việc làm tháng 3.2019 là: 14.979 người, bằng 21,8% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN, tăng 99,4% so với tháng 2.2019 (7.513 người), tăng 30,0% so với tháng 3.2018 (11.519 người). Tỉ lệ này giảm 5,3% so với tháng 2.2018 (27,1%) và tăng 0,5% so với tháng 3.2018 (21,3%). Đây là số liệu của 52 trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL). Còn lại, 11/63 TTDVVL không có NLĐ thất nghiệp được giới thiệu việc làm.

Bên cạnh công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm thì công tác đào tạo nghề cho NLĐ cũng có nhiều chuyển biến. Theo báo cáo từ 63 TTDVVL trên cả nước số tiền chi trả hỗ trợ học nghề trong tháng 3 là 8,7 tỉ đồng.

Tháng 3.2019, 51/63 địa phương có quyết định hỗ trợ học nghề đối với NLĐ với số lượng là: 2.616 người, bằng 5,8% số người có quyết định hưởng TCTN, tăng 46,4% so với tháng 2.2019 (1.787 người), giảm 6,7% so với tháng 3.2018 (2.805 người) và bằng 82,7% so với mức bình quân năm 2018 (3.163 người/tháng). Số người có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề trong tháng 3.2019 là 14 người, bằng 0,5% số người có quyết định hưởng TCTN.

Một số địa phương có số người có quyết định hỗ trợ học nghề nhiều trong tháng 3.2019 là: TP. Hồ Chí Minh (1.051 người, bằng 9,9% so với số người có quyết định TCTN); Hà Nội (396 người, bằng 10,8%); Bình Dương (182 người, bằng 4,5%); Đồng Nai (128 người, bằng 3,2%) và Cần Thơ (106 người, bằng 18,4%).

Báo cáo thống kê của 40/63 TTDVVL trên cả nước cho thấy, những nghề được NLĐ đề nghị hỗ trợ học nghề chủ yếu là: lái xe ô tô (54,6%), kỹ thuật nấu ăn (13,5%), tin học văn phòng (4,7%), may mặc, da giày (4,0%), kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế (4,0%), trang điểm chuyên nghiệp (1,5%), điện lạnh (1,3%), phiên dịch tiếng nước ngoài (0,7%)… và các nghề khác (13,5%).

Nhìn chung với tình hình thị trường lao động có nhiều biến động, việc thực hiện các chính sách BHTN, trong đó có công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề cũng có những chuyển biến nhất định.

Người lao động tìm việc làm. Ảnh PV.

Các chuyên gia cho rằng, chính sách BHTN là một bộ phận của chính sách an sinh xã hội, có vai trò quan trọng trong việc hạn chế tiêu cực của hiện tượng thất nghiệp, đảm bảo đời sống cho người thất nghiệp, đưa họ trở lại thị trường thông qua việc trợ cấp, đào tạo, đào tạo lại, môi giới việc làm, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp nhận người thất nghiệp, hỗ trợ người thất nghiệp lập nghiệp.

Trải qua 10 năm triển khai thực hiện (2009-2019), chính sách này ngày càng được hoàn thiện và thu được những kết quả tích cực, đối tượng tham gia BHTN dần dần được mở rộng.

Công tác triển khai thực hiện thì đồng bộ, kịp thời và có sự phối hợp tốt giữa các ngành Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tài chính, Nội vụ và các tổ chức đại diện cho NLĐ, NSDLĐ... trong việc tập huấn, đào tạo cán bộ, hướng dẫn thực hiện, chia sẻ thông tin, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tiếp nhận và giải quyết hưởng BHTN theo phương châm 3 đúng “đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn”, tích cực tư vấn về việc làm, học nghề với nhiều hình thức phong phú, tích cực cải tiến về quy trình và chất lượng thực hiện. Việc thanh tra, kiểm tra chấp hành các quy định được tiến hành khá thường xuyên. Trên cơ sở đó, sau 10 năm thực hiện, chính sách BHTN đã thu được những kết quả tích cực.

Trần Kiều

Tìm kiếm:✨

  • BHTN, NLĐ, Trần Kiều, Bảo hiểm xã hội việt nam, Bắc Kạn, Lao động (kinh tế học), Chính sách, Bà Rịa, Đồng Tháp, Gia Lai, Thái Nguyên, Hà Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lào Cai, Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hồ Chí Minh