Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Báo Thương Gia: Năm 2019, Hapro đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế bằng 273% so với năm 2018

Ngày 25/4/2019, ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã được tổ chức với 313 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 211.865.184 cp phổ thông, chiếm tỷ lệ 96,30 % tổng số cổ phần.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thương Gia, nguồn bài: http://thuonggiaonline.vn/nam-2019-hapro-dat-muc-tieu-loi-nhuan-truoc-thue-bang-273-so-voi-nam-2018-22912.htm

Sau cổ phần hóa, Hapro chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần không có vốn nhà nước. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực, trách nhiệm, tâm huyết và nguồn lực hỗ trợ tài chính lớn, công nghệ quản lý, điều hành hiện đại của Tập đoàn BRG – nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty, Hapro đã có nguồn lực rất lớn để tập trung củng cố, phát triển sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả khá tốt ngay sau 06 tháng đầu tiên hoạt động theo mô hình Tổng Công ty cổ phần không có vốn nhà nước.

Tại Đại hội, đã thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 106,9 triệu USD với 53.860 tấn hàng hóa. Tổng doanh thu 2018 nhờ đó đạt 3.507,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 21,73 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch đã trình đại hội đồng cổ đông và tăng 60% so với cùng kỳ 2017.

Đại diện Hapro chia sẻ, kết quả này có được là nhờ vào việc sau cổ phần hóa, Tổng công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm mặt hàng hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà phê, thực phẩm chế biến vẫn đóng vai trò chủ lực. Hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng tại nước ngoài được Hapro đầu tư và quan tâm.

Hapro đã lần đầu tiên xuất khẩu được vải thiều Thanh Hà, Hải Dương vào Malaysia. Đồng thời, lần đầu tiên, Hapro đã xuất khẩu được những lô hàng gạo đóng bao 5kg, 10kg/túi từ Nhà máy sản xuất chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp vào chuỗi Siêu thị Dubai - Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), mở ra một hướng đi mới của Tổng công ty.

Ngoài ra, ngày 14/6/2018, Hapro được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp code chứng nhận xuất khẩu gạo vào Mỹ và ngay sau đó đã xuất được 735 cont hàng gạo vào Mỹ.

"Năm 2019, các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.675 tỷ đồng, bằng 105% so với thực hiện 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt 115,2 triệu USD, bằng 108% so với thực hiện 2018.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế 2019 dự kiến đạt 59,34 tỷ đồng, tăng mạnh, bằng 273% so với thực hiện 2018, thu nhập bình quân bằng 106% so với 2018, đạt 11.200.000 đồng/người/tháng. Cổ tức dự kiến chia ở mức 2%.

Để đạt mục tiêu này, Ban lãnh đạo Tổng công ty đề ra các giải pháp như: tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc đẩy mạnh phát triển để hiện thực hóa những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong Đề án cổ phần hóa Tổng công ty như: Tập trung thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu; tái cơ cấu toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty...

Ngoài ra, Đại hội cũng đã nghe các tờ trình việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Nguyễn Thái Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thay bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần đầu của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) tổ chức ngày 24/6/2018 thành công, ngày 29/06/2018, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần không có vốn nhà nước.

Liên Hương

Tìm kiếm:✨

  • Hapro, Dược phẩm Mỹ, Siêu thị Dubai, Đại hội cổ đông, Cổ phần, Tập Đoàn BRG, Xuất khẩu, Cổ tức, Nguyễn Thái Dũng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Thanh Hà, Tiểu vương quốc ả rập thống nhất, Đồng Tháp, Liên Hương, Đầu tư Hà Nội, Sở Kế hoạch, Doanh thu