Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Báo Thanh Tra: Giữ nguyên Quyết định số 28 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh

Ông Thái Văn Thành yêu cầu bồi thường bổ sung diện tích 7,2m2 đất trồng cây lâu năm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; yêu cầu bố trí tái định cư tại khu Lia 2, phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/giu-nguyen-quyet-dinh-so-28-cua-chu-tich-ubnd-thanh-pho-cao-lanh_t114c38n147785

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không bồi thường bổ sung diện tích 7,2m2 đất trồng cây lâu năm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không bố trí tái định cư tại khu Lia 2, thành phố Cao Lãnh đối với ông Thái Văn Thành ( ngụ tổ 27, khóm Mỹ Hưng, phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 26/06/2006, UBND thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thái Văn Thành, diện tích 127,4m2 (gồm 80m2 đất ở tại đô thị và 47,4m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc phường 3.

Ngày 23/11/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND; Quyết định số 780/QĐ-UBND và Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tái định cư và thu hồi diện tích 80m2 đất ở tại đô thị và 40,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông Thái Văn Thành thuộc công trình Lia 2, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 05/12/2016, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Thái Văn Thành với tổng số tiền 338.033.910 đồng.

Ông Thái Văn Thành không thống nhất nên khiếu nại.

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không bồi thường bổ sung diện tích 7,2m2 đất trồng cây lâu năm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không bố trí tái định cư tại khu Lia 2.

Ngày 19/03/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với ông Thái Văn Thành.

Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, việc ông Thái Văn Thành khiếu nại nội dung nêu trên là không có cơ sở xem xét giải quyết. Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 2, Điều 74 và Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019); Công văn số 763/UBND-KNT ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh, hạng mục Lia 2 cùng những nhận định trên, mới đây, ngày 12 tháng 4 năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã giữ nguyên Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

UBND thành phố Cao Lãnh được giao tổ chức thi hành; Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu ông Thái Văn Thành không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp, Luật đất đai, Thái Văn Thành, Cao Lãnh, TĐC, Phường 3, Mỹ Hưng, Nguyễn Thanh Hùng, Khởi kiện, Đô thị