Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Báo SGGP: Năm 2019, kế hoạch doanh thu The PAN Group đạt 10.500 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) xác định, tập trung nguồn lực triển khai các dự án mở rộng Nhà máy Bánh kẹo Bibica (Long An), Trung tâm Công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản (Đồng Tháp), Trung tâm giống hoa và rau (Lâm Đồng) và sản xuất giống cá tra tại Bến Tre.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/nam-2019-ke-hoach-doanh-thu-the-pan-group-dat-10500-ty-dong-590121.html

Năm 2018 ghi nhận sự tăng trưởng của The PAN Group với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt lần lượt 7.828 tỷ đồng và 567 tỷ đồng, tăng 92% và 13% so với năm 2017... Năm 2019, The PAN Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 10.513 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 644 tỷ đồng.

ĐĂNG LÃM

Tìm kiếm:✨

  • The Pan Group, Đăng Lãm, Bến Tre, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Long An, Doanh thu