Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Báo Nhân Dân: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật

Ngày 24-4, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân dẫn đầu đến Đồng Tháp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39972702-kiem-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat.html

Theo báo cáo, đến nay tỉnh thực hiện tinh giản biên chế 513 cán bộ, công chức, viên chức; giảm 180 biên chế hành chính; giảm 1.804 biên chế sự nghiệp. Đối với việc sắp xếp, sáp nhập, đã giảm 15 phòng, hai chi cục thuộc sở, năm phòng thuộc chi cục; giảm 149 đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2018 đến nay, lịch tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương tại Đồng Tháp được thực hiện định kỳ và công khai.

PV

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể

Sáng 24-4, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Pháp luật của QH tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 18. Phiên họp diễn ra trong hai ngày 24 và 25-4, gồm các nội dung: Giải trình của Bộ trưởng Xây dựng về việc thực hiện pháp luật về quản lý phí bảo trì nhà chung cư hiện nay; Giải trình của Bộ trưởng Tư pháp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành có liên quan về công tác thẩm định việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trong chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình QH, Ủy ban Thường vụ QH; thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; thẩm tra các tờ trình và đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và sáu phường An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước, Tân Hạnh (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

PV

Phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền

Sáng 24-4, tỉnh Lai Châu và Quân chủng Hải quân (QCHQ) tổ chức ký chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền.

Theo đó, tỉnh Lai Châu và QCHQ phối hợp tăng cường trao đổi thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo, biên giới đất liền; công tác bảo vệ biển, đảo, biên giới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thông tin bảo đảm chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về lĩnh vực này... Dịp này, QCHQ trao hai nhà tình nghĩa; 20 suất quà tặng người có công với cách mạng và gia đình chính sách khó khăn; 10 suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tỉnh Lai Châu.

PV

Tìm kiếm:✨

  • QCHQ, Lê Vĩnh Tân, Tân Hạnh, Huyện Nhơn Trạch, Hóa An, Tam Phước, Phước Tân, Hiệp Phước, Lai Châu, Hiệp Hòa, An Hòa, Đồng Tháp, Dầu Giây, Nhà quốc hội, Viên chức, Pháp lệnh, Đồng Nai, Ủy ban thường vụ quốc hội