Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Tổ chức lại không gian sản xuất để ĐBSCL phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để ĐBSCL phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH là tổ chức lại không gian sản xuất, quy mô sản xuất, quy hoạch lại ngành hàng phù hợp với mỗi vùng…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/kinh-te/to-chuc-lai-khong-gian-san-xuat-de-dbscl-phat-trien-ben-vung-tintuc434722

Mô hình cánh đồng mẫu lớn đang phát huy hiệu quả.

Diễn đàn "Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở ĐBSCL” diễn ra hôm nay, 16/4 tại Đồng Tháp với sự tham gia của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trong khu vực.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long đạt được nhiều thành tựu quan trọng và trở thành vùng nông nghiệp chiến lược của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Cụ thể giai đoạn 2010-2017, nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp trung bình 34,6% GDP nông nghiệp cả nước và 33,5% GDP chung của vùng. Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP nông nghiệp ĐBSCL đạt 3,41%/năm. ĐBSCL luôn đứng đầu cả nước về sản lượng gạo, tôm nuôi, cá tra và trái cây.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ĐBSCL đang đứng trước nhiều thách thức của cơ chế thị trường, hàng loạt hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu.

Những tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL có thể nhận diện trên các khía cạnh. Cụ thể như gia tăng hạn hán, thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt (nhất là trong mùa khô); Nước biển dâng gây ngập úng, sạt lở các vùng ven bờ; Gia tăng xâm ngập mặn; Hiện tượng thời tiết cực đoan mưa, lũ. Hệ quả của những tác động này đến nền nông nghiệp của vùng rất lớn, thể hiện trên các mặt như: Gia tăng rủi ro tăng cho sản xuất nông nghiệp; Chất lượng đất suy giảm, thoái hóa, chi phí sản xuất lớn; Tác động đến an ninh nguồn nước, đến nền kinh tế của vùng, đặc biệt là ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nông nghiệp về năng suất, diện tích, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi khi không thích ứng kịp với các hệ lụy của biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây ra.

Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, biến đổi khí hậu đang làm cho ĐBSCL phải hứng chịu những thiệt hại nhãn tiền như, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của vùng đã chậm lại, từ mức hơn 7%/năm giai đoạn 2001-2010, xuống còn khoảng trên 6% vào giai đoạn 2011-2017.

Cơ cấu nội ngành dịch chuyển với tốc độ khá chậm, đến gần đây vẫn chủ yếu dựa vào trồng trọt (trên 60% tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản). Sinh kế người nông dân ĐBSCL cải thiện tương đối chậm, thiếu ổn định so với mặt bằng chung cả nước và nhiều rủi ro...

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đánh giá, Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng BĐKH và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chính phủ đối với HTX trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp cả nước, đặc biệt trong bối cảnh ĐBSCL đã và đang chịu nhiều thách thức do BĐKH.

Ông Lê Minh Hoan cho rằng, triết lý hoạt động của HTX là lợi thế hoạt động dựa vào quy mô lớn, sẽ không chỉ xóa bỏ "lời nguyền" chi phí cao, chất lượng kém trong sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần thích ứng nhanh với BĐKH.

Để thực hiện được mục tiêu này, ông Lê Minh Hoan đề nghị Chính phủ cần xây dựng một nghị định riêng để phát triển HTX nông nghiệp, tiến dần đến ban hành luật về HTX nông nghiệp, góp phần chủ động thực hiện giảm 500.000 ha đất sản xuất lúa nhưng không chuyển rủi ro từ ngành hàng lúa gạo sang rủi ro ở ngành hàng nông nghiệp khác.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng để ĐBSCL phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH là tổ chức lại không gian sản xuất, quy mô sản xuất, quy hoạch lại ngành hàng phù hợp với mỗi vùng sinh thái đặc trưng, hình thành các chuỗi ngành hàng nông sản.

Trong điều kiện đó, HTX phải trở thành chỗ dựa, phát huy kinh tế hộ vốn đang manh mún, nhỏ lẻ; cần phải giữ vai trò liên kết với doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, HTX có vai trò quan trọng trong xây dựng thương hiệu nông sản, phải vừa mang lại nguồn thu cho HTX vừa hỗ trợ nâng cao phúc lợi xã hội cho thành viên, giảm được chia phí sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, “Bộ NN-PTNT, các bộ, ngành trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển 15.000 HTX, liên HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Tập trung thực hiện có hiệu quả đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới giai đoạn 2016-2020, gắn với việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; triển khai nhân rộng hô hình HTX kiểu mới có hiệu quả và sức lan tỏa cao...”.

Quốc Trung

Tìm kiếm:✨

  • BĐKH, Vương Đình Huệ, Đồng bằng sông cửu long, Lê Minh Hoan, Phó thủ tướng, Nông nghiệp, Đồng Tháp, Biến đổi, Thích ứng, Khí hậu, NN-PTNT, Ứng phó, Nông dân, Liên kết, Mô hình, Củng cố, Kinh tế, Sản xuất, Thí điểm, Cơ cấu, Chính phủ, Rừng ngập mặn, Xóa đói, Người nuôi cá, Phúc lợi xã hội, Cơ chế thị trường, Mùa khô, Chi phí sản xuất, Kinh tế xã hội