Báo Thanh Tra: Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo đông người - dongthap247.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Thanh Tra: Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo đông người

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Tháp sẽ thực hiện trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/tap-trung-giai-quyet-dut-diem-khieu-nai-to-cao-dong-nguoi_t114c1059n146475

Ngành Thanh tra Đồng Tháp tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo đông người. Ảnh: CN

Kết thúc quý I/2019, toàn tỉnh Đồng Tháp đã tiếp 1.988 lượt với 2.138 người, giảm 205 lượt so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 9 đoàn khiếu nại đông người.

Các cấp, các ngành của tỉnh tiếp nhận 682 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 36 đơn so với cùng kỳ; đã xử lý 374 đơn đủ điều kiện, trong đó thụ lý giải quyết 186/374 đơn.

Đến nay, đã giải quyết 123 trong số 221 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, trong đó 120/218 vụ khiếu nại và 3/3 vụ tố cáo.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến đất đai có xu hướng giảm, tuy nhiên một số vụ việc dù đã được giải quyết có lý, có tình, hết thẩm quyền nhưng vẫn có khả năng tập trung đông người tại các cơ quan Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Trong thời gian tới, thủ trưởng các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Đồng thời, tăng cường công tác tiếp dân; đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, nhất là các vụ đông người, gay gắt, chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Cảnh Nhật

Tìm kiếm:✨

  • Khiếu nại, Tố cáo, I/2019, Đất đai, Đồng Tháp, Tranh chấp, Ủy ban nhân dân, Giải quyết, Thụ lý, Phản ánh, Trọng tâm, Thanh tra, Công tác, Thẩm quyền, Nhiệm vụ, Đối thoại, Rà soát, Tiếp nhận, Ban hành, Tập trung, Thành phố hồ chí minh, Công luật, Đơn khiếu nại, Thiếu tướng, Đảng ủy, Thành ủy, Tượng, Ban thường vụ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages