Báo Bộ GTVT: Triển khai Phụ lục về sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy - dongthap247.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Bộ GTVT: Triển khai Phụ lục về sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy

Bộ GTVT vừa có Công văn gửi các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Phụ lục về sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bộ GTVT, nguồn bài: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/59697/trien-khai-phu-luc-ve-sua-doi-dieu-6-va-dieu-17-cua-hiep-dinh-giua-chinh-phu-nuoc-chxhcn-viet-nam-va-chinh-phu-hoang-gia-campuchia-ve-van-tai-duong-thuy.aspx

Được sự đồng ý của Chính phủ và nhân chuyến thăm nhà nước Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông công chính Campuchia đã thay mặt Chính phủ ký Phụ lục về sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy, có hiệu lực từ ngày 26/02/2019.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng gửi bản sao Phụ lục nêu trên và đề nghị các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện.

Toàn văn Công văn xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm kiếm:✨

  • Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Hiệp định, Đắk Lắc, Vận tải, Bộ giao thông vận tải, Sửa đổi, Nguyễn Phú Trọng, Bản sao, Campuchia, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chuyến thăm, Đường thủy, Trân trọng, Đăk Nông, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp, Gia Lai, Nhân dân, Chuyến thăm chính thức

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages